Gọi điện thoại miễn phí

May 30, 2013 7:34 pm 1 comments

Cách đơn giản nhất là bạn nạp thẻ vào dịp khuyến mại

Thế là có 50% tín dụng sử dụng để gọi miễn phí rồi 🙂

free call

free call

Tags:

Categorised in: Tips and tricks

This post was written by admin

One thought on “Gọi điện thoại miễn phí”

  1. admin says:

    trol nhau vãi lúa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *