congdanit

Hướng dẫn download tài nguyên

Click vào link download

Các bạn tick vào ô “Tôi không phải là người máy” rồi chọn tất cả các ảnh theo gợi ý và ấn “Xác minh“, nếu chọn đúng và đủ thì bước xác minh hình ảnh sẽ mất đi (Một số trường hợp không phải chọn ảnh), đến đây ta chọn vào ô “Click here to continue” như hình dưới:


Lúc này web sẽ chuyển qua 1 trang mới và đếm giây, chờ 1 chút cho bộ đếm về 0 rồi chọn “Getlink” là có thể tải được file

Trên đây là các bước để getlink download từ link rút gọn. Sử dụng link rút gọn góp phần giúp mình có kinh phí duy trì web, cảm ơn các bạn 😀

0 Comments for "Hướng dẫn download tài nguyên"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.