congdanit

Chia sẻ file dung lượng lớn với Firefox Send

Dịch vụ từ firefox cho phép bạn chia sẻ file dung lượng tới 1GB với tùy chọn tự hủy sau giới hạn số lượng lượt download hoặc sau 24h. Không yêu đăng kí tài khoản và dễ dàng sử dụng cho nền tẳng web.
Firefox Send
Trang chủ dịch vụ có địa chỉ https://send.firefox.com/, bạn kéo thả file vào khung Drop your file here to start uploading để tiến hành tải lên hay bấm nút Select a file on your computer để chọn file và tải lên Firefox Send.
Dịch vụ Firefox Send chỉ hỗ trợ upload mỗi lần 1 file nên bạn có thể nhóm nhiều file vào chung thư mục và nén nó lại nếu muốn gửi nhiều file. Định dạng upload không giới hạn và dung lượng tối đa 1 GB.
Tải lên thành công, bạn sẽ nhận được link chia sẻ và nút xóa ngay file này (Delete file) khỏi máy chủ nếu cần thực hiện upload lại. Người nhận link, họ chỉ cần bấm nút Download để về. File sau khi tải xong, nó sẽ xoá ngay khỏi máy chủ hoặc sau 24 giờ nếu không có ai download.
Yếu điểm mình thấy là link chia sẻ hơi dài khó nhớ, nếu firefox tự kết hợp với goo.gl hoặc bit.ly thì có vẻ hoàn hảo hơn

Tags:

Categorised in: Tips and tricks

0 Comments for "Chia sẻ file dung lượng lớn với Firefox Send"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.